توصیه کارشناس رسمی دادگستری رشته آتش نشانی و آتش سوزی در مورد شناسایی مواد قابل اشتعال و مبارزه با حریق حاصل از آنها

توصیه کارشناس رسمی دادگستری رشته آتش نشانی و آتش سوزی در مورد شناسایی مواد قابل اشتعال و مبارزه با حریق حاصل از آنها

توصیه کارشناس رسمی دادگستری رشته آتش نشانی و آتش سوزی در مورد شناسایی مواد قابل اشتعال و مبارزه با حریق حاصل از آنها

مبارزه با حریق و آتش سوزی هر روز شکل جدیدتر و مدرن‌تری به خود می‌گیرد و بسیاری از متخصصان از جمله کارشناس رسمی دادگستری آتش نشانی و آتش سوزی بر این باور هستند که آموزش برای مقابله با آتش و مهم‌تر از آن، پیشگیری از وقوع آتش سوزی از هر نکته دیگر مهم‌تر است.

کارشناس رسمی آتش نشانی بر این باور است که افراد باید در ابتدا تشخیص دهند که باید مواد موجود را به چه صورتی انبار کنند یا چگونه چیدمان مربوط به آنها را انجام دهند که احتمال وقوع آتش سوزی به کمترین میزان ممکن برسد و سپس باید یاد بگیرند که اگر حریق رخ داد، چگونه و با کمک چه وسایلی با گسترش آن مقابله کنند و در واقع در سریع‌ترین زمان و با کمترین خسارت ممکن آتش را مهار نمایند.

استانداردهای مختلفی که در دنیا وجود دارد که حریق‌ها و مواد قابل اشتعال را دسته بندی کرده است. این استانداردها به استانداردهای آمریکا و انگلستان معروف هستند. مثلث حریق از سه ضلع، گرما، اکسیژن و سوخت است. اگر بخواهیم آتش به وجود بیاید باید هر سه عنصر وجود داشته باشد و اگر یکی از این سه عنصر حذف شود، حریق از بین می‌رود.

 کارشناس دادگستری آتش نشانی اذعان داشت که در استاندارد آمریکایی، مواد به پنج دسته تقسیم می‌شود. در دسته اول که به گروه A معروف است، مواد جامد مانند کاغذ، چوب، پارچه قرار دارد و وقتی می‌سوزد از خود خاکستر بر جای می‌گذارد، ماده خاموش کردن این نوع از آتش، آب است و در واقع با استفاده از آب عنصر گرما را از مثلث آتش حذف می‌کنیم.

کارشناس رسمی آتش نشانی و آتش سوزی به اشاره به استانداردها گفت که گروه دوم تحت عنوان آتش سوزی نوع B شناخته می‌شود. این حریق مربوط به مایعات قابل اشتعال است که از جمله آنها می‌توان به بنزین، نفت، گازوئیل اشاره کرد. برای خاموش کردن این آتش می‌توان از خاموش کننده‌هایی مانند پودر و گاز استفاده کرد. در صورتی که چنین ماده‌ای در دسترس نباشد، می‌توان از شن و ماسه هم استفاده کرد.

آتش سوزی نوع C حریق بعدی است که در استاندارد آمریکایی مربوط به حریق ناشی از الکتریسیته و در استاندارد انگلیسی شامل حریق حاصل از گازهای قابل اشتعال است. کارشناس دادگستری آتش نشانی گفت که برای خاموش کردن گازهای قابل اشتعال باید عنصر سوخت در مثلث حریق را حذف کرد و همچنین از پودر خشک استفاده کرد. برای خاموش کردن حریق الکتریسیته باید در درجه اول برق را قطع کرد و سپس از کپسول کربن دی اکسید استفاده کرد. از کپسول آب یا کف به هیچ عنوان نباید استفاده شود زیرا خطر برق گرفتگی شخص حامل کپسول به شدت وجود دارد.

در استاندارد انگلیسی، آتش سوزی الکتریسیته تحت عنوان گروه E شناخته می‌شود. در استاندارد آمریکایی، گروه D مربوط به فلزات قابل اشتعال مانند سدیم است که در استاندارد انگلیسی هم با همین حرف نامگذاری شده است و باید با استفاده از پودر و یا ماسه خشک آن را خاموش کرد و هرگز نباید از آب و کف استفاده کرد زیرا با استفاده از این مواد، هیدروژن تولید می‌شود و در نتیجه حریق تشدید می‌گردد.

کارشناس رسمی آتش نشانی اظهار داشت که در استاندارد آمریکایی گروه K مربوط به آتش سوزی روغن های خوراکی یا آشپزخانه است و این حریق در استاندارد انگلیسی F نام دارد. برای خاموش کردن این آتش می‌توان ابتدا جریان گاز را قطع کرد و سپس در قابلمه یا تابه را گذاشت تا از رسیدن اکسیژن به آتش جلوگیری شود.