نقش کارشناس رسمی دادگستری رشته آتش نشانی و آتش سوزی در برآورد خسارات ناشی از آتش سوزی

نقش کارشناس رسمی دادگستری رشته آتش نشانی و آتش سوزی در برآورد خسارات ناشی از آتش سوزی

منازل، محیط کار و کالاهای مختلف همواره در معرض خطر حریق و آتش سوزی هستند. این آتش سوزی در برخی از مواقع خسارت چندانی را به بار نمی‌آورد ولی گاهی چنان خساراتی به بار می‌آورد که جبران آن بسیار مشکل یا به کلی غیرممکن می‌شود. در این مواقع کارشناس رسمی دادگستری آتش نشانی و آتش سوزی می‌تواند با استفاده از تخصص خود در این زمینه، میزان خسارات ناشی از آتش سوزی را برآورد نماید.

کارشناس رسمی آتش نشانی برای محاسبه هزینه‌ها و خسارات ناشی از آتش سوزی چندین فاکتور را مد نظر قرار می‌دهد. وی ابتدا بیمه نامه‌های مربوط به کالاها یا محل بیمه‌‌شده را بررسی می‌کند و گزارشی کامل از محل آتش سوزی و کالاهای سوخته‌شده تهیه می‌کند تا بتواند تصمیم مناسب‌تری در زمینه برآورد خسارات بگیرد.

یکی از ملاک‌های اصلی در صحت بیمه نامه، تطابق نام و مشخصات بیمه‌شده و صاحب محل آتش سوزی و همچنین تطابق نشانی محل آتش سوزی با موارد مرقوم در بیمه نامه است. در گام بعدی کارشناس دادگستری آتش نشانی  مسئله نوع آتش سوزی به لحاظ عمدی یا غیرعمدی بودن و همچنین بررسی دقیق در مورد کانون حریق انجام می‌گیرد.

یکی از کارهایی که شرکت‌های بیمه انجام می‌دهند این است که ارزش ریالی کالاها و اموال موجود را قبل از حادثه برآورد می‌کنند. این کار به صورت کاملا تفکیک‌‌شده و با دقت کامل انجام می‌شود. کارشناس رسمی آتش نشانی با بررسی اسناد و مدارک مربوط به برآورد هزینه‌ها قبل از آتش سوزی، سعی می‌کند که با برآورد میزان تورم ارزش این کالاها را در زمان وقوع آتش سوزی تعیین نماید.

یکی از کارهایی که باید توسط کارشناس مذکور انجام شود، این است که در صورت لزوم و صلاح‌دید کروکی کالاها و لوازمی که در معرض حریق قرار داشته است را رسم نماید تا بتواند برآورد دقیق‌تر و جامع‌تری از میزان خسارت بیابد. وی باید برای برآورد خسارت قیمت و ارزش کالاها را به صورت به روزترین قیمت موجود از کالا برآورد نماید و علاوه بر کالاها، هزینه تعمیر ساختمان را نیز در نظر بگیرد.

کارشناس رسمی آتش نشانی و آتش سوزی، در کنار این موارد برای برآورد خسارت باید تلاش کند که درصد آسیب واردشده به تجهیزات یا ساختمان را هم بسنجد. چون ممکن است یک تجهیز به صورت کامل آسیب ندیده باشد و کماکان قابل استفاده باشد.

در کنار تمامی این موارد، باید صاحبان کسب و کار با مشورت کارشناس دادگستری آتش نشانی، محل خود را در برابر آتش سوزی ایمن سازی کنند تا از اتفاقات ناگوار جلوگیری کنند و نیازی به دریافت خسارت و تعویض اموال منزل نداشته باشند. یکی از موارد مهم و اساسی در مورد اسناد و مدارک، تهیه مدارک پشتیبان است که باید در محل‌های مختلفی نگهداری شود تا در صورت وقوع آتش سوزی و از بین رفتن یکی از اسناد، سند دیگر موجود باشد.

از نظر کارشناس رسمی دادگستری، استفاده از بیمه آتش سوزی برای مراکزی که ریسک حریق بالایی دارند، به شدت توصیه می‌شود و می‌تواند به آنها کمک کنند که در هنگام وقوع آتش سوزی هزینه اموال خود را تاحدودی بگیرند.